باتوجه به تغییر محیط‌های پیرامون کسب و کار و هم چنین گسترش روز افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز با توجه به روند رو به رشد کاربردهای آن در کشور، سازمان برای به کارگیری آخرین فناوری‌هایی که می‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای آنها باشد همیشه دچار چالش‌هایی می‌باشند.
آوب در جهت رفع این نیازها به تمامی مشتریان خود مشاوره فناوری اطلاعات ارایه می‌دهد تا این نیازها به بهترین شکل پاسخ داده شود. 

شرکت  آوب، خدمات مشاوره ای زیر را  ارائه می نماید:

?? تهیه طرحهای جامع IT برای سازمانها( نقشه راه)
?? تهیه RFP پروژه
?? نظارت بر نصب، استقرار و پشتیبانی سیستمها
?? مشاوره در توسعه سیستم
?? تحلیل و انتخاب تکنولوژی مناسب
?? مشاوره در زمینه تامین نرم افزار و پورتال های سازمانی
?? مشاوره در زمینه خدمات مبتنی بر وب
?? مشاوره در زمینه به کارگیری شبکه های LAN  و WAN
?? مشاوره در زمینه تامین تجهیزات کامپیوتری